Nieuws

Koen Pelsma ontvangt Kiem award

NESSC-onderzoeker Koen Pelsma beloont met prijs voor zijn onderzoek naar methaanuitstoot van Amsterdamse grachten.

Koen Pelsma

Koen Pelsma (Radboud Universiteit) heeft de Kiem Award ontvangen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM) tijdens hun lentebijeenkomst. Koen ontving de prijs voor zijn vorig jaar verschenen artikel over zijn ontdekking van methaan-etende microben in de Amsterdamse grachten.

De Kiem award  wordt jaarlijks door de KNVM uitgereikt voor publicaties door jonge microbiologen die aan de start staan van hun carrière. De prijs, uitgereikt sinds 2000, is niet vernoemd naar een historisch figuur maar verwijst naar het werkwoord ‘kiemen’ (voor ontkiemen).

Methaanonderzoek
Koen en zijn NESSC-collega’s aan de Radboud Universiteit onderzochten de Amsterdamse grachten om te zien hoeveel methaan de grachten produceren. Dit leidde echter tot de verrassende ontdekking van methaan-etende microben die in een slijmlaag op de grachtenwanden leven. Waarschijnlijk verklaart het bestaan van deze microben ook waarom de Amsterdamse grachten relatief weinig methaangas, een zeer sterk broeikasgas, uitstoten. Het onderzoek van Koen gaat nog steeds door. Ook grachten en kanalen in andere steden in Nederland zijn de afgelopen tijd bemonsterd, in Utrecht, Delft en Zwolle.

Watermonsters verzamelen in de Amsterdamse grachten.