Contact

Contact

NESSC Office:
Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen
Vening Meineszgebouw A

Princetonlaan 8a, Kamer 5.04 & 5.52
3584 CB  UTRECHT

Postbus 80115, 3508 TA Utrecht
E-mail: info@nessc.nl

 

Algemene Vragen:
E-mail: info@nessc.nl

Communicatie & Educatie: Bjinse Dankert
Telefoon: 030 253 5169
E-mail: b.t.dankert@uu.nl
Neem voor persvragen contact op met Bjinse Dankert

Administratief Assistent: Jesper Winkel
E-mail: j.a.winkel@uu.nl