Nieuws

Tropische mangroves in Wageningen

NESSC wetenschappers starten tropische plantenkas in Wageningen om aan hun klimaatonderzoek door te werken.

De onderzoekers aan de Wageningen Universiteit (WUR) hebben deze creatieve oplossing bedacht om tijdens de coronapandemie toch hun klimaatonderzoek naar tropische mariene ecosystemen voort te kunnen zetten. Al meer dan een jaar zijn de tropische kustgebieden niet te bereiken voor onderzoek of veldwerk vanwege de wereldwijde COVID-19 maatregelen. Door tropische waterplanten een eigen thuis te geven in Wageningen is het voor wetenschappers mogelijk om met hun onderzoek door te gaan.

Bijna iedereen op de wereld heeft het afgelopen jaar de gevolgen gemerkt van de coronapandemie, de daarop voortgekomen maatregelen en wereldwijde reisrestricties. NESSC-wetenschappers, werkzaam bij de onderzoeksgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan de Universiteit Wageningen, kregen voor hun werk een extra uitdaging: hoe viel hun onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering in tropische mariene systemen uit te voeren zonder veldwerk in het buitenland? Wetenschappers Marjolijn Christianen, Sara Pino Cobacho en Fee Smulders, samen met hun labmedewerker Dorine Dekkers, besloten te starten met hun eigen tropische plantenkwekerij.

 

Mangroves en zeegrassen
Voorbereidingen om een geschikte plek voor de kwekerij te vinden begonnen vorig jaar zomer. Uiteindelijk konden de onderzoekers terecht bij het Nergena kassencomplex bij Unifarm, Wageningen. Vervolgens werd plantenmateriaal op Bonaire, Caribisch Nederland, verzameld en naar Nederland verstuurd. Ook Burgers’ Zoo in Arnhem hielp mee en droeg bij met geschikt plantmaterialen. Binnen enkele maanden was een grote hoeveelheid aan mariene planten, zoals verschillende soorten mangroves en tropische zeegrassen, verzameld beschikbaar voor de kas in Wageningen.

De tropische plantenkwekerij is inmiddels volledig draaiende. Dankzij de kwekerij is het voor onderzoekers en studenten weer mogelijk om met echt tropisch plantmateriaal te werken, en meer kennis te verzamelen over tropische kustsystemen. NESSC-onderzoekers kunnen verder met hun onderzoek naar de weerbaarheid van tropische kustsystemen en hoe deze systemen reageren op klimaatverandering of andere menselijke invloeden. De experimentele data die de kwekerij oplevert bieden bovendien ruimte voor studieprojecten voor Bachelor en Master studenten. Zulke projecten waren door de COVID-19 maatregelen minder goed beschikbaar.

Dankwoord
Het opzetten van de plantenkwekerij zou niet mogelijk zijn geweest zonder de betrokkenheid en inzet van student Liesa Celie en de medewerking van Burgers’ Zoo, in het bijzonder van Willeke Huizinga en Thomas Dros, die biologisch materiaal verstrekten. Ook danken de onderzoekers Frits Gillisen, labmedewerker aan onderzoeksgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan de Wageningen Universiteit, studenten Lisa Hoekema en Divyashri Varadharajan en de medewerkers bij Nergena.