Onderzoek

Klimaatgevoeligheid

Work Package 4: klimaatgevoeligheid van systeem aarde

Het IPCC definiëert klimaatgevoeligheid als de temperatuurverandering ten gevolge van een verdubbeling van de CO2-concentratie. Met andere woorden: hoe gevoelig is het systeem aarde voor verstoringen als broeikasgassen? En hoeveel warmer wordt de aarde dan, als de CO2-concentraties verdubbelen? Het IPCC geeft een schatting: tussen de 2,1 en 4,4°C. Bij het NESSC willen we die marge verkleinen.

Om de klimaatverandering van de nabije toekomst te voorspellen, moeten we eerst de klimaatgevoeligheid berekenen. De ‘Earth System Sensitivity’ kan bepaald worden met zogenaamde fast feedbacks, terugkoppelingsprocessen van bijvoorbeeld wolken, sneeuw, zee-ijs en waterdamp, die maar een paar decennia duren. De resultaten daarvan kunnen met gegevens uit het verre verleden worden gekoppeld om de klimaatgevoeligheid te bepalen. Maar de gevoeligheid van ons huidige en toekomstige klimaat is niet enkel afhankelijk van zulke snelle feedbacks: ook langzamere feedbackmechanismen, tot wel honderd miljoen jaar geleden, worden meegenomen in de berekeningen

In work package 4 laten we zien dat het klimaat uit bepaalde perioden in het verleden gebruikt kan worden om de klimaatgevoeligheid van vandaag te bepalen. In work package 5 gebruiken we deze resultaten om te zoeken naar kantelpunten in het verleden, en kantelpunten in de toekomst te voorspellen.

Contactpersoon: prof. dr. Appy Sluijs