Nieuws

NESSC-onderzoek: lessen uit klimaatgevoeligheid

NESSC-wetenschappers trekken lessen uit onderzoek naar klimaatgevoeligheid van de aarde in een gloednieuw artikel. De publicatie ‘Lessons on climate sensitivity from past climate changes’ is deze maand gepubliceerd in het nog vrij jonge wetenschappelijk tijdschrift Current Climate Change Reports.

(photo: NASA/Kathryn Hansen)
(foto: NASA/Kathryn Hansen)

Het artikel, dat verschillende NESSC-wetenschappers samen schreven met internationale klimaatonderzoekers, richt zich op verschillende manieren om kennis over de huidige klimaatsverandering te vergroten, door een theoretische aanpak te combineren met bewijzen uit het geologische verleden van de aarde. Dit is ook een belangrijk onderdeel van onderzoek bij NESSC. De nieuwe publicatie is daarnaast een concreet resultaat van een NESSC-workshop die vorig jaar over dit onderwerp werd gehouden.

Het artikel geeft een overzicht van de gemaakte vorderingen over klimaatgevoeligheid en van eerdere schattingen die zijn gedaan op basis van proxy-gegevens van het klimaat in het verleden. De eerste auteur van het artikel, NESSC-onderzoeker Anna von der Heydt, vertelt: “Klimaatgevoeligheid vormt de sleutel om te kunnen begrijpen hoe groot de invloed van broeikasgassen op het klimaatsysteem is. Het wordt vaak uitgedrukt als de gemiddelde globale temperatuur van de aarde als gevolg van het verdubbelen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Regelmatig zijn er onderzoeken verschenen die klimaatverandering in het verleden onderzochten om zo de klimaatgevoeligheid van de aarde te berekenen. Maar hierbij zijn verschillende methodes gebruikt, waardoor schattingen naar de exacte waarde een grote bandbreedte hebben.”

Klimaatverandering in het verleden
Inzicht hoe het klimaat van de aarde in het verleden veranderde helpt wetenschappers ook om de gevolgen van een toename in broeikasgassen beter te kunnen bepalen. Een paar jaar geleden heeft een groep wetenschappers, verenigd in het zogenaamde PALAEOSENS project, een verbeterde definitie van klimaatgevoeligheid in het verleden voorgesteld, waardoor ook de schattingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van het klimaat in de toekomst gemakkelijker vergeleken kunnen worden.

Echter, de discussie over klimaatgevoeligheid verkregen op basis van geologische gegevens duurt nog altijd voort. Verschillende problemen leiden nog altijd tot veel discussie onder wetenschappers. Hoe valt de grote onzekerheid over de klimaatgevoeligheid te verkleinen? Hoe zijn de theorie over klimaatgeveoligheid en de waarnemingen en reconstructies van het klimaat in het verleden met elkaar te combineren? Is een nieuwe definitie van de klimaatgevoeligheid nodig om verder te komen?

Workshop
De workshop die NESSC vorig jaar organiseerde bracht een grote verscheidenheid aan onderzoekers, postdocs en promovendi samen om over deze fundamentele vragen te discussiëren en antwoorden te vinden. Het net verschenen artikel is hiervan het uiteindelijke resultaat. In de publicatie is ook veel aandacht voor terugkoppelingsmechanismen en de impact van mogelijk kantelpunten in het klimaatsysteem.

Artikel:
Lessons on climate sensitivity from past climate changes
Current Climate Change Reports. http://dx.doi.org/10.1007/s40641-016-0049-3