Agenda

NESSC Kerstlezing 2017

Op zondag 17 december vindt in wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam de jaarlijkse Kerstmis-lezing van NESSC plaats. Dit jaar vertelt hoogleraar microbiologie Mike Jetten (Radboud Universiteit, Nijmegen) over zijn speurtocht naar microben die de wereld redden door broeikasgassen op te eten en water schoon te maken.

De lezing start om 16:00, ontvangst met koffie en thee is vanaf 15:30. Met het entreekaartje voor de lezing is het NEMO Science Museum vanaf 13:00 gratis te bezoeken.

Speurtocht naar ‘onmogelijke’ microben: bacteriën die de wereld redden

Mike Jetten

Al vier miljard jaar lang krioelt onze planeet van microben die talrijke functies vervullen op alle denkbare plekken van de aarde. Microben maken zuurstof in de oceaan, halen stikstof uit de lucht die onze voedselgewassen weer gebruiken, produceren antibiotica en staan aan de basis van lekkere fermentatieproducten als yoghurt, wijn en bier.

Daarnaast zijn microben de drijvende kracht achter de grote biogeochemische cycli op aarde. Zo produceren ze broeikasgassen, zoals koolstofdioxide, methaan en lachgas – terwijl andere microben deze gassen juist weer consumeren en gebruiken. In ons onderzoek binnen NESSC proberen we met hulp van veldstudies, laboratoriumexperimenten en modellen te begrijpen en voorspellen hoe microben reageren op de menselijke veranderingen.

Ontdekkingstocht
Tijdens deze NESSC-Kerstmislezing zetten we onze ontdekkingstocht naar nieuwe, ‘onmogelijke’ microben uiteen. Deze wonderlijke bacteriën kunnen, zonder dat ze zuurstof nodig hebben, het krachtige broeikasgas methaan en de meststof ammonium onschadelijk maken. Ze blijken op vele plaatsen op aarde voor te komen. Ook laten we zien dat deze bacteriën een belangrijk hulpmiddel voor onze maatschappij kunnen vormen, bijvoorbeeld door ons afvalwater op een milieuvriendelijke en duurzame manier schoon te maken.

Mike Jetten

Over Mike Jetten
Mike Jetten is hoogleraar Microbiologie aan de Radboud Universiteit en directeur van het Soehngen Instituut voor Anaerobe Microbiologie. Hij kreeg in 2012 de Spinozapremie voor zijn werk aan anaerobe microben.   In 2008 en 2013 ontving hij de prestigieuze ERC Advanced Investigators Grant van de European Research Council. Dit jaar werd hij door zijn Nederlandse promovendi gekozen tot professor van het jaar. Hij is lid van de KNAW, EMBO, en de  Europese Academie van Wetenschappen.

@msmjetten

Ontdeklab: proefjes met micro-organismen

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zgi0mhH6nN8