Nieuws

Nationale wetenschapsagenda (dutch post)

Oproep aan de NESSC community: draag bij aan de Nationale wetenschapsagenda!

Wetenschapsagenda: verbeelding, krachtenbundeling en kruisbestuiving

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. Iedereen is uitgenodigd om vragen voor de wetenschap te formuleren (dit kan tot 1 mei via www.wetenschapsagenda.nl), namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap of het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties.Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap en hoe kan de wetenschap bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het benutten van economische kansen?

Op de website van de KNAW vindt u meer informatie – of ga direct naar www.wetenschapsagenda.nl