Agenda

NESSC Kerstlezing 2019

Op zondag 15 december 2019 vindt in wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam de jaarlijkse NESSC Kerstlezing plaats. Tijdens de 5e editie van de Kerstlezing vertelt ijsonderzoeker en NOS-weerman Peter Kuipers Munneke (Universiteit Utrecht) over de smeltende ijskappen van Groenland en Antarctica en de gevolgen voor Nederland.

De NESSC Kerstlezing is gratis bij te wonen. De lezing start om 16:00, ontvangst met koffie en thee is vanaf 15:30. Ook is met het entreekaartje voor de lezing het NEMO Science Museum vanaf 13:00 gratis te bezoeken.

Aanmelden
Update 25-11-2019: Vanwege het hoge aantal aanmeldingen is inschrijven niet meer mogelijk. Wij hanteren een reservelijst voor eventuele afmeldingen. Mocht u zich willen aanmelden voor deze reservelijst, mail ons dan op: info@nessc.nl

Het smeltende ijs

De zeespiegel die de komende tweehonderd jaar wereldwijd met een paar meter stijgt: het is volgens klimaatwetenschappers niet meer ondenkbaar. Voor een laag gelegen land als Nederland een zeer ingrijpend toekomstbeeld, voor zowel de kustbescherming, maar ook voor de afwatering van onze rivieren en verzilting van het grondwater. Een doemscenario? Terugkijkend in de geschiedenis van de aarde is een paar meter zeespiegelstijging helemaal niet vreemd. Tijdens het hoogtepunt van de laatste ijstijd was de aarde zo’n vier graden kouder dan nu – en stond de zeespiegel maar liefst 120 meter lager.

De sleutel van de toekomstige zeespiegelveranderingen ligt in handen van de grote ijskappen op Groenland en Antarctica. Daar ligt nu nog ruim zestig meter aan mondiale zeespiegel opgeslagen in vaste vorm. Met geavanceerde natuurkundige technieken proberen wetenschappers het huidige afsmelten van die ijskappen zo nauwkeurig mogelijk in de gaten te houden, om daarmee zo goed mogelijk de stijging van de zeespiegel voor de komende eeuwen in kaart te brengen.

Tijdens deze NESSC Kerstlezing werpen we een blik in de toekomst van Nederland. We kijken hoe wetenschappers de veranderingen in de ijsmassa’s op de polen meten en met computermodellen stimuleren. Hoe hard zullen deze veranderingen in de toekomst verlopen? Zal de zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust uiteindelijk meevallen, of stijgt het water ons tot aan de lippen?

 

NESSC Kerstlezing
Wanneer: 15 december 2019, vanaf 16:00
Waar: NEMO Science Museum

 

Peter Kuipers Munneke
Peter Kuipers Munneke

Over Peter Kuipers Munneke
Glacioloog Peter Kuipers Munneke combineert sinds enkele jaren zijn baan als ijsonderzoeker met het presenteren van het weer voor de NOS. De rode draad in zijn klimaatonderzoek is het bestuderen van de wisselwerking tussen de atmosfeer en de grote ijskappen op Antarctica en Groenland. In 2009 promoveerde hij aan het IMAU, Universiteit Utrecht, faculteit Bètawetenschappen, en bleef bij het IMAU als onderzoeker in dienst. In 2016 verbleef hij een jaar op de Universiteit van Swansea in Wales, om begin 2017 terug naar Nederland te keren en als onderzoeker voor NESSC te komen werken.

 

Website Peter Kuipers Munneke

@PKuipersMunneke