Agenda

NESSC Kerstlezing 2018

Op zondag 16 december 2018 vindt in wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam de jaarlijkse NESSC Kerstlezing plaats. In deze 4e editie van de Kerstlezing vertelt klimaatonderzoeker Jorien Vonk (Vrije Universiteit, Amsterdam) over de dooi van permafrost in het noordpoolgebied – met gevolgen voor natuur, mensen en klimaat.

Het bijwonen van de NESSC Kerstlezing is gratis. De lezing start om 16:00, ontvangst met koffie en thee is vanaf 15:30. Met het entreekaartje voor de lezing is het NEMO Science Museum vanaf 13:00 gratis te bezoeken.

Update 11-12-2018: Online inschrijven voor het bijwonen van de NESSC Kerstlezing is inmiddels stopgezet. Er zijn nog enkele plaatsen voor de Kerstlezing beschikbaar, mocht u interesse hebben om de NESSC Kerstlezing bij te wonen, stuurt u dan een e-mail naar info@nessc.nl

De ontwakende permafrost reus

Klimaatonderzoek aan het einde van de wereld

Een kwart van het landoppervlak van onze planeet is permanent bevroren. Deze dikke laag bevroren grond noemen we permafrost. Het vormt een stabiele basis voor infrastructuur zoals wegen en is bovendien een veilige opslagplaats voor enorme hoeveelheden dood plantenmateriaal.

Door de sterke opwarming van de aarde is de permafrost in het noordpoolgebied echter begonnen met dooien. Dit veroorzaakt een heel scala aan effecten: voor ons, voor het landschap én voor het klimaat.

Tijdens deze NESSC Kerstlezing voer ik jullie mee naar onze veldwerklocaties in Canada en het afgelegen Siberië waar ik en mijn team onderzoek doen naar de specifieke effecten van dooiende permafrost op rivieren en kustzeeën. Dit is een onderwerp waarvan we nog maar heel weinig weten. Ook zal ik meer vertellen over permafrost in het algemeen, wat er met permafrost gebeurt nadat de dooi intreedt en op welke manieren dit het klimaat beïnvloedt.

Jorien Vonk

Over Jorien Vonk
Wetenschapper Jorien Vonk werkt als associate professor bij de Vrije Universiteit Amsterdam bij het departement aardwetenschappen. In haar onderzoek naar dooiende permafrost combineert ze verschillende wetenschappelijke disciplines zoals geochemie, hydrologie, en sedimentologie. Ze promoveerde aan de Universiteit van Stockholm en werkte aan de ETH Zürich en aan de Universiteit Utrecht voor haar aanstelling aan de Vrije Universiteit. Jorien ontving in 2015 een European Research Council subsidie van 1,5 miljoen euro voor haar onderzoek naar de effecten van dooiende permafrost.

@poolvonk

Thawsome