Nieuws

NESSC studie: kantelpunten lieten klimaat op hol slaan

Extreme opwarming van de aarde in het verleden werd veroorzaakt door overschrijden van kantelpunten


Kan een razendsnelle opwarming van de aarde leiden tot het overschrijden van onomkeerbare kantelpunten in het klimaat? Al tientallen jaren debatteren wetenschappers over de vraag of we door de huidige opwarming een catastrofale uitstoot van broeikasgassen riskeren. Baanbrekend NESSC onderzoek, gepubliceerd in Science Advances, toont aan dat kantelpunten eerder zijn voorgekomen. In het verre verleden sloeg de opwarming van de aarde op hol door het overschrijden van kantelpunten– met extreme en langdurige opwarming tot gevolg.

Enorme hoeveelheden koolstof zijn opgeslagen in de ondergrond van de aarde – zoals olie, gas en steenkool. Maar er zijn ook andere reservoirs waarin koolstof door de tijd is vastgelegd, zoals de permanent bevroren veenbodems (permafrost) van Rusland en Canada. Of de miljoenen tonnen van methaanijs, zogeheten methaanhydraten, die zich in de bodem van de oceanen bevinden. Deze koolstof kan niet bijdragen aan klimaatverandering, zolang deze ondergronds en bevroren blijft en niet als broeikasgas ontsnapt naar de atmosfeer.

Shruti Setty

Kantelpunten
Veel klimaatwetenschappers waarschuwen echter dat deze reservoirs instabiel kunnen worden door het steeds verder opwarmen van de aarde. Dit kan uiteindelijk leiden tot een kantelpunt: een abrupt vrijkomen van enorme hoeveelheden broeikasgassen. Zo’n catastrofale vrijlating van broeikasgassen zou de klimaatverandering verder versterken. Of zulke kantelpunten daadwerkelijk in het klimaatsysteem voorkomen is al jarenlang onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Er is ook wel eens voorgesteld dat het klimaatsysteem zo weerbaar is dat kantelpunten nooit overschreden zullen worden.

Het nieuwe onderzoek laat nu voor het eerst zien dat drie periodes van extreme, wereldwijde opwarming in het verre verleden (56 – 52 miljoen jaar geleden) een gevolg waren van kantelpunten in het klimaat. Het was al bekend dat in deze periode grote hoeveelheden CO2 en methaan in de atmosfeer terecht kwamen die het klimaat opwarmden. Op een zeker punt werden echter andere koolstofreservoirs instabiel, waardoor meer en meer koolstof als broeikasgas vrijkwam. Temperaturen namen hierdoor wereldwijd nog verder toe – en een op hol geslagen kettingreactie die kon blijven doorgaan.

“Niet eerder is er zo’n sterke aanwijzing gevonden voor het versterkende effect van kantelpunten tijdens deze hittepieken”

Weerbaarheid
Het nieuwe onderzoek is het resultaat van opvallende samenwerking tussen NESSC onderzoekers van de Wageningen University & Research en Universiteit Utrecht. De wetenschappers laten zien dat de weerbaarheid van het klimaatsystem afnam vlak voor de fase van extreme opwarming. “En dat is precies wat je verwacht te zien wanneer het vrijkomen van koolstof door een kantelpunt wordt veroorzaakt,” vertelt wiskundige Shruti Setty, promovendus aan de Wageningen University & Research en de eerste auteur van het artikel.

“Niet eerder is er zo’n sterke aanwijzing gevonden voor het versterkende effect van kantelpunten tijdens deze hittepieken. En juist deze periodes uit het verleden zijn het meest vergelijkbaar met de huidige periode van klimaatverandering,” benadrukt coauteur Margot Cramwinckel, als aardwetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Onomkeerbaar
“Na het overschrijden van een kantelpunt ontstaat een nieuwe, stabiele toestand die voor een lange tijd onomkeerbaar is. Zo lang, dat je vanuit menselijk perspectief zo’n verandering als permanent mag beschouwen,” legt Setty uit. “Zulke onomkeerbaarheid zien we ook op kleinere schaal die we beter kunnen bevatten. Zo ontstond in Derweze, Turkmenistan, een brandende krater waaruit ongekende hoeveelheden giftige gassen vrijkomen. Ondanks talrijke pogingen om de krater te dichten, bestaat de krater nog steeds en brandt het vuur onverminderd door. Dit is een nieuwe stabiele toestand die we niet kunnen terugdraaien. Misschien is het huidige klimaatsysteem erg weerbaar en bereiken we nooit zulke omslagpunten. Maar het is niet duidelijke hoe groot het risico eigenlijk is. In de studie geven wij bewijs voor snelle veranderingen in het klimaat veroorzaakt door omslagpunten in het verre verleden. Dit wijst erop dat omslagpunten deel uitmaken van het systeem van de aarde.”

Het nieuwe artikel toont dus aan dat kantelpunten in het klimaatsysteem voorkomen – en dat ze overschreden kunnen worden bij wereldwijde opwarming. Het bleek nog niet mogelijk om vast te stellen welke koolstofreservoirs tijdens de onderzochte hittepieken instabiel werden. Maar de wetenschappers vermoeden dat dezelfde koolstofreservoirs die vandaag de dag grote hoeveelheden koolstof hebben opgeslagen hier een bepalende rol speelden. Om deze reden is het dan ook belangrijk om te achterhalen hoe de warmtepieken destijds zijn ontstaan, onderstrepen de onderzoekers. Cramwinckel benadrukt: “Kijken naar het verleden is de enige manier om te weten hoe de aarde uiteindelijk zal reageren.”

De Krater van Derweze in Turkmenistan brandt al tientallen jaren. Foto: Tormod Sandtorv

Artikel:
Loss of Earth system resilience during early Eocene transient global warming events
Science Advances, 7 April 2023
Shruti Setty, Margot J. Cramwinckel, Egbert H. van Nes, Ingrid A. van de Leemput, Henk A. Dijkstra, Lucas J. Lourens, Marten Scheffer and Appy Sluijs
doi: 10.1126/sciadv.ade5466