Nieuws

Klimaatverandering als ethische kwestie

Klimaatverandering beïnvloedt de levens van mensen wereldwijd. Dat brengt ethische vraagstukken met zich mee. Hoe verhoudt klimaatverandering zich bijvoorbeeld tot eigendomsrechten en mensenrechten? Wat is een deugdzame levenswijze als je rekening wilt houden met het klimaat? In het eerste deel van de reeks Ethische annotaties delen onderzoekers van het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht de wetenschappelijke inzichten uit de wijsgerige ethiek over klimaatverandering met een breed publiek. In dit filmpje zie je de samenvatting!

https://www.youtube.com/watch?v=sT77J4q5z1Q&feature=youtu.be