Nieuws

Prestigieuze ERC beurs voor NESSC-onderzoekers

NESSC-onderzoekers Mike Jetten en Caroline Slomp ontvangen een prestigieuze ERC Synergy-subsidie van €7.6 miljoen. Met de EU beurs gaan ze onderzoeken hoe micro-organismen de schadelijke stoffen methaan en ammonium uit de zeebodem weten te halen. Door hun expertise te combineren verwachten de wetenschappers een doorbraak in de bestaande kennis over microben. 

Mike Jetten & Caroline Slomp

Bij afbraak van organisch materiaal komen de stoffen methaan en ammonium vrij. Methaan is een sterk broeikasgas en ammonium is giftig. Microben in zeebodems verwijderen deze schadelijke stoffen, maar het is niet bekend hoe dit proces verloopt. Daardoor is het nog lastig om te voorspellen hoe zeebodems reageren op veranderingen die door de mens zijn veroorzaakt, zoals klimaatopwarming en eutrofiëring. Het ERC Synergy onderzoeksteam wil achterhalen hoe micro-organismen in de zeebodem methaan en ammonium afbreken en wat de impact daarvan is op ons milieu.

Prof. dr. Mike Jetten, microbioloog aan de Radboud Universiteit, en prof. dr. Caroline Slomp, geochemicus aan de Universiteit Utrecht, combineren in dit onderzoek hun expertise. Met de ERC-subsidie gaan ze op zoek naar de chemische reacties en microben verantwoordelijk voor de afbraak van methaan en ammonium. Door het combineren van veldwerk, experimenten in het lab en de allernieuwste biogeochemische computermodellen verwachten ze een doorbraak te maken in de kennis over hoe micro-organismen de biogeochemie van de aarde beïnvloeden.

Interdisciplinaire samenwerking
De ERC Synergy beurzen zijn de grootste en meest competitieve subsidies van de European Research Council (ERC) voor ambitieus wetenschappelijk onderzoek. Ze worden verstrekt aan interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en kennen een zeer competitieve selectieprocedure. Het is de tweede keer dat onderzoekers aan de Universiteit Utrecht een ERC Synergy beurs ontvangen.