Nieuws

1,4 miljoen euro voor extra klimaatonderzoek

NESSC ontvangt 1,4 miljoen euro extra subsidie voor onderzoek naar klimaatverandering in het verleden. De subsidie, toegekend vanuit het Europese Marie Skłodowska-Curie COFUND-programma, co-financiert dertien getalenteerde, internationale promovendi.

Het multidisciplinaire klimaatonderzoek van NESSC richt zich op het doorgronden van de belangrijkste onbeantwoorde vragen over de klimaatverandering van onze tijd. De bijdrage van het Marie Skłodowska-Curie COFUND stelt NESSC in staat om de komende jaren nog verder te excelleren met hun onderzoek en een nieuwe generatie van jonge, getalenteerde onderzoekers op te leiden.

Binnen NESSC bundelen vooraanstaande wetenschappers met achtergronden in natuurkunde, aardwetenschappen, biologie, ecologie en wiskunde hun krachten. Het multidisciplinaire karakter van NESSC-onderzoek komt bij uitstek tot zijn recht voor het ontwikkelen van nieuwe meetmethodes, het reconstrueren van het klimaat in het geologisch verleden en het maken van betrouwbare voorspellingen over het klimaat van de toekomst.

Top vijf
Het Marie Skłodowska-Curie COFUND programma van de European Research Council is bedoeld om in de opleiding van onderzoekers excellentie, mobiliteit en loopbaanontwikkeling te stimuleren. Het voorstel van het NESSC PhD-trainingsprogramma eindigde op de vierde plek van de in totaal 43 ingediende voorstellen. Het programma zal in de lente van 2019 van start gaan.

Klimaatvragen
Hoeveel warmer is ons klimaat over honderd jaar? Wat voor een zeespiegelstijging gaat daarmee gepaard? Stijgen de temperaturen geleidelijk, of kunnen we plotselinge veranderingen verwachten? Dit zijn belangrijke klimaatvragen die wetenschappers en de maatschappij op dit moment bezighouden. Om hier een antwoord op te geven is in 2013 het Zwaartekrachtprogramma Netherlands Earth System Science Center (NESSC) gestart, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. NESSC wetenschappers werken in vijf verschillende Nederlandse kennisinstellingen: de Universiteit Utrecht, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit en Wageningen Universiteit.

Meer informatie
Voor algemene informatie over het COFUND programma kunt u contact opnemen met Mirjam van Kan-Parker.