Nieuws

Zuurstofafname in kustwateren

Wetenschappers Martijn Hermans, Caroline Slomp en hun collega’s bestudeerden een speciale groep bacteriën die in de bodemsedimenten van de Baltische Zee voorkomen en het vrijkomen van giftige sulfiden tegengaan. Hun artikel is net verschenen in het academische tijdschrift Environmental Science and Technology.

Foto: 吳 柏鋒 / Flickr

Gevolgen van de door de mens aangedreven klimaatverandering uiten zich inmiddels op verschillende zichtbare manieren. Bekende voorbeelden zijn het opwarmen van onze planeet en het sneller smelten van de grote ijskappen. Minder bekend is dat het warmer wordende klimaat ook tot een afname van de hoeveelheid zuurstof in kustwateren leidt. Bij water zonder zuurstof kan uit bodemsedimenten het zwaar giftige waterstofsulfide vrij komen, met uiteindelijk het afsterven van marien leven tot gevolg. Gebieden in kustwateren waar de hoeveelheid zuurstof al zo sterk is verminderd dat er geen leven meer mogelijk is, worden ook wel ‘dead zones’ (dode zones) genoemd – en het aantal van deze dode zones op aarde neemt angstvallig snel toe.

Echter, een nieuwe groep bacteriën, die pas enkele jaren geleden is ontdekt, kan het vrijkomen van waterstofsulfide in dead zones mogelijk vertragen. Deze zogeheten ‘kabel-bacteriën’ vormen draden in de bodem waarmee ze een elektrische stroom faciliteren tussen dieper gelegen sulfiden en het bodemoppervlak. Door dit proces wordt het giftige waterstofsulfide omgezet in het onschadelijke sulfaat.

De nieuwe publicatie van Hermans et al. toont onder andere aan dat kabel-bacteriën wijdverspreid voorkomen in de bodem van de Baltische Zee en laat ook zien dat de aanwezigheid van de bacteriën is gerelateerd aan de aanvoer van sulfide. Verder stellen de onderzoekers voor dat de activiteit van kabel-bacteriën kan verklaren waarom het water in de nutriëntrijke Finse Golf tijdens de zomer nauwelijks sulfiden bevat.

Artikel:
Abundance and Biogeochemical Impact of Cable Bacteria in Baltic Sea Sediments
Environmental Science & Technology, 2019, 53, 13, 7494-7503.
Martijn Hermans, Wytze K. Lenstra, Silvia Hidalgo-Martinez, Niels A. G. M. van Helmond, Rob Witbaard, Filip J.R. Meysman, Santiago Gonzalez,and Caroline P. Slomp