Nieuws

Grootste schommelingen in temperatuur voor armste landen

’s Werelds armste landen krijgen in de toekomst te maken met de grootste temperatuurschommelingen, toont een nieuwe NESSC-publicatie. Het onderzoek door NESSC-wetenschapper Sebastian Bathiany (Wageningen University) voorspelt de veranderende sterkte van temperatuurschommelingen. De resultaten, gepubliceerd in Science Advances, laten zien dat in vooral tropische, arme landen de fluctuaties in temperaturen toe zullen nemen.

Bathiany gebruikte, samen met collega’s uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, meer dan 35 klimaatmodellen om de variabiliteit van de temperatuur op aarde te bestuderen tot en met het jaar 2100. Hun bevindingen laten zien dat temperatuurschommelingen buiten de tropen juist zullen afnemen – maar dat de variabiliteit in vooral tropische landen toe zal nemen. Zo neemt de variabiliteit bij iedere graad opwarming met circa vijftien procent toe in het Amazonegebied en Zuidelijk Afrika, tot zo’n tien procent in de Sahel, India en Zuidoost-Azië.

Relatieve veranderingen van maandelijkse temperatuurafwijkingen vanaf de pre-industriële periode tot het einde van de 21e eeuw (gemiddeld voor 37 klimaatmodellen).

Klimaatonrechtvaardigheid
De studie laat verder zien dat toenemende temperatuurschommelingen in de tropen samenhangen met droogte, wat zal leiden tot grotere uitdagingen voor de bevolking om voedsel- en watervoorziening op orde te krijgen. Veel van de landen in de tropische streken zijn vaak arm tot zeer arm.

De resultaten van het onderzoek markeren een niet eerder geconstateerde ‘klimaatonrechtvaardigheid’ volgens Bathiany: “De landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering en het kleinste economische potentieel hebben om de gevolgen op te vangen, worden geconfronteerd met de grootste toename in temperatuurvariabiliteit.”

Meer over de resultaten van het nieuwe onderzoek is ook hier te lezen.

Publicatie:
Climate models predict increasing temperature variability in poor countries
Sebastian Bathiany, Vasilis Dakos, Marten Scheffer and Timothy M. Lenton
Science Advances, 2 mei 2018.
doi: 10.1126/sciadv.aar5809

 

Verandering van maandelijkse temperatuurafwijkingen tot het einde van de 21e eeuw versus het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking. De rode lijn geeft de verandering in temperatuurvariabiliteit aan. De blauwe lijn markeert de helft van de huidige wereldbevolking.