Agenda

KNGMG Staringlezing door Roderik van de Wal

De jaarlijkse KNGMG Staringlezing wordt dit jaar op vrijdag 4 oktober gegeven door NESSC-onderzoeker Roderik van de Wal (Universiteit Utrecht). Titel van zijn prestatie is “Sea Level Rise and Implications for Low Lying Islands, and Coasts”.

prof. dr. Roderik van de Wal

De Staringlezing wordt ieder jaar georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) om pionierend aardwetenschappelijk onderzoek breder onder de aandacht te brengen. Dit jaar vormt de Staringlezing de afsluitende lezing van een door KNGMG georganiseerd symposium over onderzoek naar zeespiegelverandering en risicobeheer van overstromingen. Andere sprekers op het symposium zijn dr. Fedor Baart (Deltares), dr. Aimée Slangen (NIOZ) en prof. Bas Jonkman (TU Delft).

Eerder dit jaar werd Van de Wal benoemd tot hoogleraar ‘Sea level change and coastal impacts’, een gecombineerde aanstelling aan het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU) en de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het klimaatonderzoek van Van de Wal combineert twee gerelateerde disciplines: veranderingen in de cryosfeer, zoals ijsdynamica van Groenland en Antarctica, en klimaatdynamica (o.a. klimaatgevoeligheid en zeespiegelvariaties en -patronen).

De Staringlezing en het symposium worden gehouden in het Marinus Ruppertgebouw van het Utrecht Science Park.

Datum
Vrijdag 4 oktober, het symposium start vanaf 13:00 uur, de Staringlezing begint om 15:00 uur

Locatie
Marinus Ruppertgebouw, Leuvenlaan 21, Utrecht Science Park

Kosten
Kosten om het symposium bij te wonen zijn € 20,- voor niet-KNGMG leden en € 5,- voor KNGMG leden

Aanmelden
Registratie en betaling via de KNGMG-website

Foto: Bernd Thaller / Flickr