Onderzoek

Feedbackmechanismen

Work Package 3: Klimaatfeedbackmechanismen

De recente opwarming van de atmosfeer, oceanen en bodems is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door verhoogde concentraties broeikasgassen (koolstofdioxide, methaan en stikstofoxide) in de lucht, afkomstig van menselijke activiteit. Die opwarming veroorzaakt directe fysische en chemische veranderingen in onderdelen van het Systeem Aarde, maar activeert ook feedbackmechanismen die deze veranderingen versterken of verzwakken.

Sommige  van die terugkoppelingsmechanismen nemen jaren of decennia in beslag, andere duren eeuwen of millennia tot miljoenen jaren. Veel van deze feedbackmechanismen zijn ondervertegenwoordigd in modellen van het Systeem Aarde.  Het doel van work package 3 is om deze feedbackmechanismen te kwantificeren, en te omschrijven met variabelen, om er modellen van te kunnen maken.

Het NESSC onderscheidt drie typen feedbackmechanismen: fysische feedback tussen de cryosfeer, atmosfeer en oceanen, feedback tussen de atmosfeer en de terrestrische biosfeer, en biochemische feedbacks tussen atmosfeer en oceaan.

Om betrouwbaardere resultaten uit de huidige Systeem Aarde-modellen te verkrijgen, is accuratere input nodig. Die input wordt bemachtigd uit work package 2 als klimaatvariabelen, zoals broeikasgasconcentraties en temperatuur, land- en zeeijs.Feedback timescales

Contactpersoon: prof. dr. Michiel van den Broeke