Nieuws

Nieuwe video over marien onderzoeksprogramma IODP

Een splinternieuwe video over IODP, het internationale onderzoeksprogramma naar de zeebodem, is nu beschikbaar!

De korte film, deels door NESSC gefinancierd, toont het belang van het International Ocean Discovery Program (IODP) en de grote waarde voor het klimaatonderzoek van NESSC en voor de klimaatwetenschappen in het algemeen.

Sedimenten afkomstig uit de kilometers diepe zeebodem worden tijdens prestigieuze IODP-expedities omhooggehaald. Voor klimaatwetenschappers vormen deze sedimenten bijzonder goed bewaard gebleven archief van de miljoenenlange geschiedenis van de aarde. Over de hele wereld worden de IODP-boorkernen gebruikt voor onderzoek naar de geschiedenis van het klimaat van onze planeet.

Droogdok
Het IODP was ook onmisbaar voor het klimaatonderzoek van vele NESSC-wetenschappers, zoals prof. Lucas Lourens, dr. Francesca Sangiorgi, dr. Martin Ziegler en NESSC-alumna dr. Margot Cramwinckel, die in de video allemaal aan het woord komen.

De video, in 2020 opgenomen toen het IODP boorschip Joides Resolution in het droogdok in Amsterdam lag, is gemaakt door ScienceMedia.nl in samenwerking met IODP-NL, en financieel ondersteund door ECORD, UU-GEO, VU-ALW, NIOZ, NWO en NESSC. De korte film ging vorige week tijdens de NAC 2021 conferentie in première.