Agenda

Lezingen & debat tijdens iSLR18

Lezingen en debatavond in Utrecht: ‘Impacts of Sea Level Rise from Past to Present’
Maandag 27 augustus 2018

In het verleden heeft zeespiegelstijging een cruciale rol gespeeld in de vorming van de kustgebieden die momenteel bewoond worden door de mens. Ook Nederland is het product van tienduizend jaar zeespiegelstijging. Dit laaggelegen gebied is inmiddels wereldberoemd vanwege de uitgestrekte polders en het dijken netwerk dat nodig is om het gebied veilig en droog te houden.

Maar wat staat kustgebieden zoals Nederland te wachten met het oog op de huidige en toekomstige stijgende zeespiegel? Hoe gaan we hiermee om, hoe gaat dat in andere landen, en wat valt er van elkaar te leren?

Tijdens deze openbare lezingen en debatavond zullen deskundigen hierover met elkaar in gesprek gaan. Zij zullen een overzicht geven over hoe in Nederland en wereldwijd met de invloed van de stijgende zeespiegel wordt omgegaan. De avond eindigt met een debat, waar de sprekers onderling en met het publiek zullen discussiëren over hoe om te gaan met een zeespiegel problematiek. De avond zal in goede banen worden geleid door dr. Peter Kuipers Munneke, weerman van de NOS en poolonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. De voertaal is Engels.

Programma
19.00  Welkom met koffie/thee
19.30  Opening door Prof. dr. P. Hoekstra (UU)
19.35  Dr. Bas de Boer (UU, IMAU): Stand van zaken zeespiegel onderzoek
19.50  Dr. Michiel van der Meulen (TNO): Zeespiegel invloed op de Delta
20.10  Dr. Roderik van de Wal (UU, IMAU): Zeespiegelverandering in de toekomst
20.30  Dr. Marjolein Haasnoot (Deltares): Maatschappij en zeespiegelstijging
20.45  Panel discussie
21.15  Ontmoet de pers/publiek/wetenschapper (hapjes & drankjes)

Meer informatie en aanmelden
Iedereen die geïnteresseerd is in zeespiegelonderzoek is van harte welkom om deze lezingen en debatavond bij te wonen. Er zijn geen kosten verbonden aan de avond, maar aanmelden voor het programma op maandagavond 27 augustus is noodzakelijk.

Aanmelden via: iSLR2018@gmail.com o.v.v. ‘iSLR18 public event’ in het onderwerp, met je naam en organisatie in de tekst.

Locatie:  Uithof  Ruppert Blauw Building, Leuvenlaan 21, Utrecht

 

Meer informatie: www.islr18.org/public-event/