Nieuws

Nieuw bij NESSC: Elena Popa

Een nieuw gezicht voor NESSC: ontmoet dr. Elena Popa, universitair docent op het IMAU in Utrecht. De komende jaren richt Elena haar onderzoek voor NESSC op het nieuwe onderzoeksveld van clumped isotopes. Het ontwikkelen van een nieuwe meetmethode voor deze zeldzame isotopen heeft als doel om de verschillende bronnen van krachtige broeikasgassen – zoals methaan – van elkaar te kunnen onderscheiden.

dr. Elena Popa

“Acht jaar geleden arriveerde ik in Utrecht, aanvankelijk voor slechts een jaar – maar ik ben nooit meer vertrokken. Op het IMAU trof ik een perfecte combinatie van mensen, kennis en faciliteiten, de ondersteuning en de vrijheid om mijn eigen nieuwsgierigheid en onderzoekinteresses te volgen.”

“De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan verschillende onderzoeken, de meesten gerelateerd aan atmosferisch waterstof en koolstofmonoxide, onder andere aan de uitstoot van voertuigen, de uitwisseling van spoorgassen tussen de atmosfeer, bodem en microben, de uitstoot van planten, et cetera. Gedurende deze periode raakte ik ook geïnteresseerd in de isotopen van atmosferische gassen. Op dit moment beheer ik het IMAU lab voor analyse naar koolstofmonoxide en waterstof-isotopen. Omdat onze instrumenten zo uniek zijn, krijg ik vaak verzoeken vanuit de hele wereld om monsters te analyseren of deel te nemen aan interessante projecten. Mijn werk is hierdoor vaak interdisciplinair en ik houd van de rijke variatie en geniet er van om iets te doen wat vrijwel niemand ook kan.”

Clumped isotopes
“Eerder dit jaar ben ik bij de onderzoeksgroep Fysica en Chemie van de Atmosfeer van het IMAU begonnen als assistant professor. Deze tenure track positie is voor mij een perfecte kans om in dit onderzoeksveld verder te groeien. Ik zet mijn isotopenonderzoek door, maar nu op een andere schaal en meer toegespitst of NESSC-projecten: met hulp van de nieuwe MAT-Ultra high massaspectrometer ga ik clumped isotopes van methaan, waterstof en koolstofmonoxide gassen bestuderen.

Deze clumped isotopes zijn moleculen bestaand uit twee (of meer) zeldzame isotopen. Ze kunnen zeer waardevolle informatie opleveren over bijvoorbeeld de temperatuur tijdens de vorming van atmosferische gassen – daarmee valt ook een mogelijke bron af te leiden. Deze isotopen meten vormt echter een enorm technische uitdaging, mede omdat ze zo zeldzaam zijn. Dat betekent ook dat het onderzoek met veel potentie is, valt een compleet nieuw onderzoekgebied te ontdekken!”

Bronnen van methaan
“Voor het NESSC-onderzoek  willen we bijvoorbeeld methaanisotopen in ijsmonsters van de Noordpool gaan analyseren. Eerst zal ik hiervoor een specifieke meetmethode gaan ontwikkelen. Met de resultaten hopen we de verschillende bronnen van methaangas te kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld tussen methaangas dat door microben is gemaakt en methaangas dat is vrijgekomen door het verbranden van fossiele brandstoffen.

Ik ben erg enthousiast over de nieuwe en fascinerende onderzoeksmogelijkheden die deze positie mij biedt. Voor mij is het ook de volgende stap in mijn carrière als wetenschapper, met nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen, inclusief doceren en het schrijven van mijn eigen onderzoeksvoorstellen.”

Elena’s website: https://www.uu.nl/staff/MEPopa/0

Met dank aan Sandra Tap van het IMAU